پورتالێ قوتابیان

ل دەمێ قوتابی دهێتە تومارکرن ل زانکویێ، پورتالێ قوتابی ب شێوەیەکی ئوتوماتیکی دهێتە چێکرن بۆ خوێدنکاری داکو ئەو بشێن پێزانینێن خو ببینن بشێوەیەکێ ئونلاین. پورتالێ قوتابی هەمی پێزانینێن هەین لسەر تومارکرنێ و هەمی پلێن ئەزمونا. تو دشێی بگەهی پورتالی برێکا لینکێ ل خوارێ یان کلیک بکە لسەر وێنەی

http://stdportal.uoz.edu.krd