ئەرشیف ٢٠٢٠ – ٢٠٢١

مەرج و رێنمایێن گواستنەوە و دابەزینی قوتابیان بۆ سالا خواندنێ ٢٠٢٠ – ٢٠٢١

رێنمایێن وەرگرتنا قوتابیان (٢٠٢٠ – ٢٠٢١)

رێنمایی ژمارە (٥) بۆ ساڵی خوێندنی (٢٠٢٠ – ٢٠٢١) رێنمایی وەرگرتنی قوتابییان لە زانکۆکانی هەرێم

رێنمایی ژمارە (٤) بۆ ساڵی خوێندنی(٢٠٢٠ – ٢٠٢١) رێنما و مەرجەکانی وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکانی هەرێمی کوردستان