ئەرشیف ٢٠١٩ – ٢٠٢٠

مەرج و رێنمایێن وەرگرتن ، ڤەگوهاستن ، دابەزینێ بۆ سالا خواندنێ ٢٠١٩ – ٢٠٢٠

مەرج و رێنماییەکانی وەرگرتن و گواستنەوەو دابەزینی قوتابیان/ خوێندکاران لە زانکو و پەیمانگەکانی هەرێم بو سالی خوێندنی ٢٠١٩-٢٠٢٠

پلانی وه‌رگرتنی قوتابیان بۆ ساڵی خویندنى 2019- 2020 (کریا خاندنا پرالێل)

مه رج و رێنماییی وه رگرتن و گواستنە وە و دابە زینی قۆتابیان لە زانکۆ و پە یمانگە کان بۆسالاخاندنێ 2019-2020

فۆڕمی ژمارە (١) گواستنەوەیی (قوتابیان /خوینکاران )لە خوێندنی نزمە وە بۆخۆێندنی بە رزلە سالی خۆیندندا لە زانکۆ و پەیمانگە کان هە رێم

فۆڕمی ژمارە (2) گواستنەوەیی خوێندنی (قوتابیان /خوینکاران )لە نێوان زانکۆ و پەیمانگە کان هە رێم فۆرمێ ژمارە(3) تایبە ت به دابە زینی خۆیندن بۆ (قوتابیان/خویندکاران)ی پشتر وە رگێراو لە زانکۆ و پە یمانگه کانی هە رێم

فۆرمێ ژمارە(4) تایبە ت به دابە زینی و گورینی شوین خۆیندن بۆ (قوتابیان/خویندکاران)ی تازە وە رگێراو لە زانکۆ و پە یمانگه کانی هە رێم فۆڕمی ژمارە (5) گواستنەوەیی خوێندنی (قوتابیان /خوینکاران )لە زانکۆ و پەیمانگە کان هە رێم بۆ زانکۆ و پە یماگە کانی عراق